Archiv obsahuje nabídek

HYDROXID SODNÝ 25 kg FAKTURA PRO FIRMY

Cena

650,00 Kč (SKONČENO) ››Kupte na Aukru právě teď!‹‹
Zakládní informace
  • Datum vložení do archivu: 25.IV.2017
  • Nabídka byla zobrazena: 43x
  • Status prodeje: Neprodáno
  • Typ nabídky: Kup Teď!

Právě na Aukru - doporučeno

Reklama

nabídka č. 6543859421  |  Nahlásit závadný obsah

Hydroxid sodný, šupiny, 25 kg pytel. 

 

Výrobce: PCC Rokita SA 


NaOH, % (m/m)............ min 98 (PN-ISO 979 - index Tashiro) 

NaCl, % (m/m)................................. 0,02 (LA/2179, IC) 

NaCl, % (m/m)................................. 0,2 (LA/2180) 

Few/p. na Fe2O3*, mg/kg ………………….max 15 (LA/2115**,ICP) 

(*) - zaručený parametr  

 

(*) - metoda, která je k dispozici na požádání odběratele

 

 

Cena brutto 650 KC/25 kg pytel plus náklady na přepravu. 

 

Poznámka: Nabídka platí výhradně pro podnikatele (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) se sídlem v České republice. Ve zprávě pro prodejce  uveďte údaje nutné pro vystavení daňového dokladu (jméno nebo název společnosti, adresa, daňové identifikační číslo-DIČ). Ze zákonných důvodů  neprodáváme hydroxid sodný soukromým osobám. Absence údajů pro vystavení faktury je důvodem ke zrušení transakce. 


Nebezpečná látka! UN 1823 třída: 8 skupina balení: II  

Je potřebné dodržovat preventivní opatření. 

 

Při otevření obalu a použití produktu, je doporučeno použít vhodné osobní ochranné pomůcky (ochranný oděv, ochranu pro ruce, obličej, oči a dýchací cesty) jak je uvedeno v bezpečnostním listu (MSDS). 


Výrazy týkající se druhu nebezpečí: H290 může způsobit korozi kovů. H314 způsobuje vážné popáleniny a poškození očí. 

Výrazy udávající bezpečnostní opatření: 

Prevence: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné oděvy/ochranu očí/ochranu tváře. 

 

Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Ihned odstranit nebo svléct veškeré kontaminované oblečení. Opláchněte kůži pod proudem vody/pod sprchou. P305 + P351 + P338 V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČIMA: Pečlivě je oplachujte vodou několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a mohou být snadno odstraněny. Nadále oplachujte. P310 okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře. 


Ke každé zásilce je přiložen FV, Bezpečnostní list (MSDS) výrobku, Technická specifikace výrobku (STW) a certifikát kvality. Informace o čísle šarže, datumu trvanlivosti a datumu výroby jsou na obalu. 

Aplikace: Pro výrobu mýdla, k rafinaci ropných  produktů, výrobě buničiny, barviv, detergentů, v textilním průmyslu, pro výrobu vodního skla, regeneraci gumy. 

 

Chce-li kupující využít zboží pro jiné než tyto účely, měl by se poradit s Prodávajícím distripark.com Sp. z o.o. za účelem konzultace, zasláním e-mailu na adresu allegro@distripark.com 


Balení: Certifikovaný pytel (v souladu s ADR) dodatečně balený v ochranném obalu. 

 

Dodávka: Kurýrní služba (ADR)


Uvedené náklady na dopravu pro jeden pytel. Při objednávce několika pytlů je potřebné účtovat náklady na dopravu pro každý objednaný pytel. Při objednávkách nad 5 je cena za dopravu kalkulována individuálně. 

Osobní odběr není možný. 

Doba dodání: 2-4 pracovních dnů. 

Před otevřením balení a použitím produktu je potřebné se obeznámit s přiloženými dokumenty.

 

Kontakt: 

Od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 

Tel.: +48 667 669 748 

na tomto čísle se domluvíte polsky nebo anglicky, pokud chcete komunikovat v českém jazyce, prosím kontaktujte nás na následující adrese: 

E-mail: allegro@distripark.com

 

Prodejce:

distripark.com Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polsko
 

Opravdu chcete náhlasit nabídku s číslem 6543859421 jako závadnou?
Titulek nabídky: HYDROXID SODNÝ 25 kg FAKTURA PRO FIRMY