Archiv obsahuje nabídek

Kontrola kvality na stavbách (3. diel)

Cena

1 173,00 Kč (SKONČENO) ››Kupte na Aukru právě teď!‹‹
Zakládní informace
  • Datum vložení do archivu: 30.IV.2017
  • Nabídka byla zobrazena: 0x
  • Status prodeje: Neprodáno
  • Typ nabídky: Kup Teď!

Právě na Aukru - doporučeno

Reklama

nabídka č. 6542726171  |  Nahlásit závadný obsah

  • Můžete si koupit i další zboží z naší nabídky, klikněte zde.
  • Nabízíme celkem 75.000 titulů - kompletní nabídka knih dostupných v ČR, včetně aktuálních bestsellerů
  • Slevy 10 až 50% oproti knihkupectvím

Kontrola kvality na stavbách (3. diel)

Rok vydání: 2014
Jazyk: SK
Vazba: pevná
Počet stran: 344

Publikácia Kontrola kvality na stavbách, 3. diel – Dokončovacie práce a technické zariadenia budov je pokračovaním edície Stavebný manažment – Kontrola kvality na stavbách a nadväzuje na doteraz vydané 2 diely tejto série publikácií: 1. diel – Stavebné výrobky a 2. diel – Hrubá stavba.Publikácia je užitočným pomocníkom pre všetkých zhotoviteľov pozemných stavieb, aby kvalita ich zhotovenia spĺňala všetky parametre predpísané technickými normami a ostatnými predpismi. Ponúka potrebné znalosti o postupoch pri kvalitnom zhotovovaní všetkých rozhodujúcich prác dokončovacieho cyklu vrátane prác TZB (technického zariadenia budov). Okrem užitočnosti odborných informácií pre zhotoviteľov (najmä stavbyvedúcich a technických dozorov), ponúka kniha aj nevyhnutné odborné informácie pre pracovníkov jednotlivých subdodávateľských profesií, ktorí v nej nájdu koncentrovaný zdroj informácií pre zhotovovanie ich prác v požadovanej kvalite. Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej – úvodnej – kapitole je objasnená celková štruktúra publikácie a vysvetlené základné pojmy súvisiace s témou. V druhej kapitole sú zosumarizované predovšetkým normové požiadavky na kontrolu dokončovacích prác, resp. na kontrolu kvality konštrukcií, ktoré sú ich výsledkom. V tejto kapitole má väčšina podkapitol štruktúru: kontrola pripravenosti pracoviska a stavebnej pripravenosti, kontrola materiálov a výrobkov, kontrola zhotovovania, kontrola geometrickej presnosti, kontrola kvality a úplnosti prác po ich skončení.V tretej kapitole je súbor skúšobných metód a postupov používaných pri kontrole kvality pri realizácii dokončovacích prác a TZB, spracovaný v súlade s aktuálne platnými technickými normami, ktoré kontroly a skúšky presne špecifikujú. Štvrtá kapitola obsahuje ukážky kontrolných listov (checklistov). Všetkých 46 kontrolných listov je v elektronickej forme na CD nosiči priloženom ku knihe, odkiaľ si ich každý používateľ môže stiahnuť do svojho počítača, vyplniť a uložiť, resp. pracovať s nimi. Kontrolné listy prinášajú novú kvalitu do vzťahu dodávateľ a odberateľ, ale najmä oboch chránia pred možnými chybami, ktoré by mohli vyústiť do nekvality stavebného diela.Publikácia je určená všetkým odborníkom, ktorí zodpovedajú za kvalitu vykonávaných stavebných prác. Zvlášť je určená manažérom útvarov kontroly kvality, stavbyvedúcim, majstrom, rovnako tiež technickým dozorom investora, ale aj všetkým ostatným zainteresovaným odborníkom v oblasti kontroly kvality vo firmách. Poslúži ako cenný zdroj informácií nielen odborníkom na strane dodávateľov, ale aj na strane investorov, teda v celom spektre stavebného trhu a určite sa stane aj vyhľadávanou učebnou pomôckou študentov stredných a vysokých škôl stavebného zamerania, ktorí sa majú oboznámiť s celou škálou kontrolných a skúšobných činností.

Opravdu chcete náhlasit nabídku s číslem 6542726171 jako závadnou?
Titulek nabídky: Kontrola kvality na stavbách (3. diel)