Archiv obsahuje nabídek

KVM Switch with Audio - OmniView SOHO Series 2Port

Cena

499,00 Kč (SKONČENO) ››Kupte na Aukru právě teď!‹‹
Zakládní informace
  • Datum vložení do archivu: 21.VII.2017
  • Nabídka byla zobrazena: 3x
  • Status prodeje: Neprodáno
  • Typ nabídky: Kup Teď!

Právě na Aukru - doporučeno

Reklama

nabídka č. 6542966549  |  Nahlásit závadný obsah

 

yní Belkin vám dal ovládat dva počítačově Enten modely PS / 2 a / nebo USB, nebo kombinaci botheration-z jediné konzole. The OmniView SOHO Series 2-Port KVM Switch with Audio from Belkin gives you easy, cross-platform control when used with Sun and Macintosh USB platform computers. OmniView SOHO Series 2 portový KVM přepínač s audiem od Belkin vám dal kontrolu jednoduché, cross-platform Při použití s ​​plošinou počítači USB Sun a Macintosh. The SOHO Series also adds a sharp new look to your desktop, with its vertical design that saves saves space while providing built-in cable management. SOHO Series dodává ostrý nový pohled na vaší pracovní ploše, s jeho vertikální design pokosené v prostoru a zároveň poskytuje vestavěnou vedení kabelů. When the shroud slides into place, the cables flow neatly through the back opening.

Engineered with such advanced features as audio and microphone switching support, the Belkin SOHO Series makes controlling multiple computers easier than ever.Navrženo s takovými pokročilými funkcemi, jako je audio a podpora přepínání mikrofonu, na Gor Belkin SOHO řady ovládající více počítačů lettere než kdy jindy. Now you can switch between speakers and microphones without having to unplug and re-plug them. Nyní můžete přepínat Mellom reproduktory a mikrofony, aniž by museli dva odpojit a znovu připojte dem. The flash feature gets you firmware updates quickly and easily through a simple serial interface. Funkce blesku vás dostane aktualizace firewaru snabbt a nemt pomocí jednoduchého sériového rozhraní. The SOHO Series also supports high-quality resolution of up to 2048x1536@85Hz when used with coaxial VGA cabling, offering uncompromising display quality. SOHO řady også podporuje vysoce kvalitní rozlišení až 2048x1536 @ 85Hz-li použit s koaxiální kabeláží VGA, které nabízejí nekompromisní kvalitu zobrazení. It requires no additional power supply and standard features include hot key functionality, keyboard and PS/2 emulations, and a Belkin Five-Year Warranty. To nevyžaduje žádné dodatečné napájení a standardní funkce patří klávesovou funkčnost, klávesnice a / 2 emulaci PS a Belkin pětiletou záruku.

The OmniView SOHO Series 2-Port KVM Switch with Audio from Belkin-the ideal way to control two PS/2 and/or USB computers with one keyboard, monitor, and mouse. OmniView SOHO Series 2 portový KVM přepínač s audiem od společnosti Belkin-ideální způsob, jak ovládat dva PS / 2 a / nebo USB počítače s jedním monitorem, klávesnicí a myší.

 

Vyhrazujeme si možnost odebrat vystavené zboží. Zboží je nabízeno souběžně i jinde.

  

Opravdu chcete náhlasit nabídku s číslem 6542966549 jako závadnou?
Titulek nabídky: KVM Switch with Audio - OmniView SOHO Series 2Port