Archiv obsahuje nabídek

Skladová plachtová hala 6m x 12m (72 m2) HIT

Cena

51 457,00 Kč (SKONČENO) ››Kupte na Aukru právě teď!‹‹
Zakládní informace
  • Datum vložení do archivu: 26.VII.2017
  • Nabídka byla zobrazena: 0x
  • Status prodeje: Neprodáno
  • Typ nabídky: Kup Teď!

Právě na Aukru - doporučeno

Reklama

nabídka č. 6543153443  |  Nahlásit závadný obsah

Montáž

Montáž stanu lze zadat naší firmì nebo na základì pøiloženého návodu.

Dodávka

Zajistit dodávku, cena je pouze poplatek za palivo, kurýr nebo osobní odbìr, bez poplatku.

Umístìní

Ul. Przemys³owa 10
32-540 Trzebinia
Polsko

Kontakt

biuro@dascompany.pl
mobil: +48 500 248 480
mobil: +48 500 248 484
tel: +48 32 411 9880

Skladová plachtová hala 6m x 12m (72m2) PROFESSIONAL PLUS

Barvy

Rozmìry a hmotnost

Rám

Konstrukce stanové haly je vyrobena z robustních žárovì zinkovaných ocelových trubek fi 50mm. Trubky jsou spojeny za pomocí ocelových spojovacích tyèí fi 54mm. Trubky jsou spojeny za pomocí nové technologie dvìma šroubu, místo jednoho. Skladová hala má dodateènou støešní a podlažní konstrukci. Naše skladové haly mají dodateèné støešní a boèní napínáky. Skladová hala se uzemòuje do podložky za pomocí ocelových stojek fi 20cm.

Plachta

Naše stanové haly jsou vybaveny silnou plachtou PVC 550 g/m2. Opláštìní je odolné vùèi teplotì od – 30 *C do +60 *C, je zcela vodotìsné a odolné proti UV záøení. Díky použití zástìry, která odvádí vodu, nedochází k jejímu shromažïování uprostøed stanu. Pro lepší cirkulaci vzduchu jsou v komerèních stanech namontovány vìtrací otvory.

Šité na míru Vaším potøebám

Stanové haly mají dva samostatné vchody, které jsou umístìny na protilehlých bocích. Výška vchodù je 4 metry. Šíøka prvního vchodu je 4,46 m a druhého 1,90 m. Oba vchody jsou vybaveny zipem. Po odpojení gumièek lze vytvoøit vjezd do stanu o plné šíøce boku mìøícího až 6 m. Delší boky se dìlí na dvì jednometrové èásti. Díky tomu lze komerèní stany libovolnì konfigurovat podle svých potøeb.

Montáž

Stanové haly lze postavit na tvrdé podložce (beton, dlažba atd.) nebo také na trávì a zemi. Pro uzemnìní stanu do tvrdé podložky se používá hmoždinky. Uzemnìní do trávy se provádí za pomocí kolíkù. Montáž stanu lze zadat naší firmì.

Balení

Stanové haly jsou zabaleny v estetických kartonových krabicích. Pro vìtší odolnost je celek pøepásán pruhy. Dodateèné èásti jsou zabaleny ve speciálních taškách s uchem, díky èemu jsou vhodné pro pøepravu. Po složení stan zabírá málo místa a je vhodný ke skladování.

Opravdu chcete náhlasit nabídku s číslem 6543153443 jako závadnou?
Titulek nabídky: Skladová plachtová hala 6m x 12m (72 m2) HIT