Archiv obsahuje nabídek

Cirkular 560: Sekta Carbonárů - Vlastizrada

Cena

300,00 Kč (SKONČENO) ››Kupte na Aukru právě teď!‹‹
Zakládní informace
  • Datum vložení do archivu: 25. srpna 2012
  • Nabídka byla zobrazena: 12x
  • Status prodeje: Neprodáno
  • Typ nabídky: Aukce

Právě na Aukru - doporučeno

Reklama

nabídka č. 2392372938  |  Nahlásit závadný obsah

 

 

 

                     Circular  - Cirkulář  -  Cirkular
                     Oznámení – Bekanntmachung  
 

           Česko – německy    Deutsch – Tschechisch

        Od c.k. Morawsko-Slézského zemsk. Gubernium.
 

                             Týkající se sekty
                   (tagné společnosti) tak nazwaných
                                 Carbonárů.

... Rozhodnutý záměr (aumysl) spolku Carbonárského gest wywrácení a zničení pozůstávagicich wládařství.

   Pak se tedy samo sebou rozumí, že geden každý, jemuž aučel (cil) tento povědom byl, a předce w společnost Carbonárů wstaupil, podle

52 $. knihy práw trestních nad přečiněními hrdelními zradí wlasti a uražení welebnosti Pána země winnen gest, …

 

                               Další výňatky z textu viz foto

 

W Brně 17. listopadu 1821.

 

31,3 x 20,3 cm. 5 nečísl. str. textu (3 listy).

 

*

           Von dem k. k. mähr. schles. Landesgubernium.

                                 Die Sekte
              (geheime Gesellschaft) der sogenannten
                         Carbonari betreffend.
         

... Die entschiedene Tendenz (Absicht) der Vereinigung der Carbonari ist die Umwälzung und Auflösung der bestehenden Regierungen.

    So wie es sich nun von selbst versteht, daß jeder, welcher diesen Zweck kannte, und demungeachtet in die Gesellschaft der Carbonari traf, nach dem 52. $. des Strafgesetzes über Verbrechen, des Hochverraths schuldig ist, ...  

 

                                    Weitere Textauszüge siehe Fotos

                              

Brünn am 17. November 1821.

 

31,3 x 20,3 cm. 5 nečísl. str. textu (3 listy).

                            

- Případné světlé lesklé místo na fotos způsobeno fotobleskem.

- Forma předmětů může být fotoaparátem zkresleně znázorněna.

 

- Ggf. helle glänzende Stelle auf Fotos durch Fotoblitz.

- Die Form der Gegenstände kann durch Fotoapparat verformt dargestellt

   werden.


43145

****************************************************
         Číslo účtu Vám bude sděleno Aukrem ve Zprávě od prodejce
                   
Nejprve klikněte na stránku
„O mně
S Vaším příhozem zároveň souhlasíte s mými podmínkami, které jsou 

     v plném znění uvedeny na stránce „O mně“ a kde je m.j. též info

              k případně jiné doručovací adrese a sdružené dražbě.

       Dražte  pouze tehdy, jste-li schopni a ochotni částku

          nejpozději do tří dnů po vyhrané aukci uhradit

   Nejste-li schopni podmínku zaplacení nejpozději do 3 dnů dodržet,
      tak Vás ze srdce žádám, aby jste se
této aukce neúčastnili.
                  
Tím si ušetříme oboustranně vzniklé problémy.
           
(podrobněji viz stránka „O mně“)


                          
Po ukončení Vaší vyhrané aukce mi
           
neoznamujte, že jste aukci vyhráli, nebo že jste zaplatili,
   a to
ani prostřednictvím Aukra, kde Vás automat Aukra vyzývá
           "K dokončení transakce kontaktujte Prodejce telefonicky
                                       nebo e-mailem",       

     vše mně bude automaticky oznámeno (i Vaše dosílací adresa).

      

   Na můj Vám případně zaslaný email vyžaduji vždy od Vás (byť i zcela krátkou)
            
  odpověď, abych byl ujištěn, že jste moji zprávu vzali na vědomí.

 

Právě na Aukru - doporučeno

Další nabídky v archivu

Opravdu chcete náhlasit nabídku s číslem 2392372938 jako závadnou?
Titulek nabídky: Cirkular 560: Sekta Carbonárů - Vlastizrada