Archiv obsahuje nabídek

ČSR 1 - 1932 HRADY, NEVYDANÉ MEZIARŠÍ !!! ZT /X27/

Zakládní informace
  • Datum vložení do archivu: 20. listopadu 2014
  • Nabídka byla zobrazena: 337x
  • Status prodeje: Prodáno
  • Typ nabídky: Aukce

Právě na Aukru - doporučeno

Reklama

nabídka č. 4433568755  |  Nahlásit závadný obsah

NABÍZÍM K PRODEJI známku/y Československo 1918-1939. 1932 hrady č. 265, hodnota 3,50 Kč, fialová. Nezoubkované, nevydané meziarší na nažloutlém papíru. Zřejmě zkouška tisku. Bez lepu. Bez záruky! Velmi vzácné, zřídka se vyskytující na trhu !!! Katalog pravého zoubkovaného meziarší činí 450.000,- Kč.

 

 

! SLEDUJTE I DALŠÍ MOJE AUKCE ! 

 

Pravidelně vystavuji numismatický a filatelistický materiál, ale i jiné zajímavé sběratelské předměty.
 

(Při nákupu více položek účtuji pouze jedno poštovné, avšak vždy to vyšší.) 

 

 

Více informací naleznete v kartě "O mně"

 

 

Nabízím k prodeji zejména artikl filatelistický, numismatický či filokartický. Veškeré mnou vystavené položky jsou nabízeny jedinečně, tudíž v budoucnu není zaručeno jejich opakování, a řídí se formou veřejné nabídky s počáteční cenou 1 Kč (kupující si tedy konečnou cenu stanovují sami). Vždy se jedná o zboží sběratelské či historické povahy, které není nové. Položky jsou popsány zejména v nadpisech aukcí, popř. v popisech. Za směrodatné jsou považovány fotografie, které jsou součástí nabídek. Varianty dopravy a jejich ceny jsou uvedeny u každé aukce a zahrnují poštovné i balné.

 

(Pzn: Údaje v lomených závorkách "/" vyjadřují mé interní ev. číslo položky.)

 

 

* Obchodní podmínky * 

 

Před přihozením si pozorně přečtěte popis! Pokud byste se chtěli zeptat na doplňující informace, neváhejte mne kontaktovat. V případě, že nemáte o aukci skutečný zájem, nepřihazujte. 

 

Od uživatelů s nulovým komentářem požaduji potvrzení o zájmu i prostřednictvím e-mailu, jinak příhoz automaticky ruším. 

 

Žádám vítěze v mých aukcích, aby vždy po ukončení nákupu/dražení vyplnili Aukro formulář přepravy a platby. Pečlivě si prosím překontrolujte Vaši dodací adresu vč. diakritiky a její formy, poněvadž bude použita pro zaslání přesně v té podobě, jakou uvedete. Používám Aukro program Manažer prodeje, kde nevyplnění formuláře může způsobit významné zpoždění odeslání zboží. Cena poštovného v kolonce "zahraničí" platí pouze pro Slovensko (SVK). Do ostatních států se řídím platným tarifem České pošty, kdy poštovné stanovím po domluvě s kupujícím individuálně.

 

Platbu prosím proveďte nejpozději do 7 dnů na můj běžný účet (107-3363320277/0100) či systémem PayU, příp. hotovostí zaslanou na moji adresu cenným psaním. Z důvodu snazšího dohledání platby žádám, abyste uváděli jako variabilní symbol číslo transakce. Osobní odběr zboží je po domluvě rovněž možný, jakožto vyčkat s platbou o něco déle (z důvodu dovolené, nemoci, dalšího dražení apod.) Na jiné platební podmínky (kupř. Moneygram, PayPal aj.) nepřistupuji! Po přijetí peněžních prostředků neprodleně odesílám zboží na adresu, kterou uvedete ve formuláři dopravy a platby

 

(Pro zahraniční zákazníky: Výjimku tvoří platba prostřednictvím Western Union, avšak pouze při nákupu minimálně za 5000 Kč. Limit je stanoven vzhledem k výši nákladů na její výběr.) 

 

Kupující (spotřebitel) má nárok na vrácení nepoškozeného zakoupeného zboží a všech jeho částí do čtrnácti dnů od obdržení zásilky, jemuž musí předcházet kontaktování mé osoby telefonicky či e-mailem. Náklady spojené s navrácením zboží (tj. dopravu, obalový materiál atd.) jdou k tíži kupujícího (spotřebitele). Zaslání celé Vámi zaplacené částky za vrácené zboží uskutečním nejpozději do jednadvacátého dne od jeho obdržení. Pokud nebude ujednáno jinak, vrácení platby bude provedeno stejnou formou, která byla využita při nákupu.

 

Pokud výherce neuskuteční platbu za vyhrané aukce do třiceti dnů od jejich skončení nebo ji odmítne uhradit, bude postupováno dle podmínek portálu Aukro.cz, což mj. zahrnuje udělení trestného bodu a negativního komentáře.

 

Za předpokladu, že sejde z prodeje zboží výherci, bude opce nabídnuta účastníkovi aukce na místě druhém. Nebude-li dohledán, bude se takto zmařená aukce opakovat.

 

Z pozice prodávajícího uděluji komentář teprve tehdy, jakmile jej udělí kupující mně.

Z pozice kupujícího jej uděluji po obdržení zboží.


V případě nejasností, doplňujících dotazů či vzniknuvší nespokojenosti mne prosím neváhejte kontaktovat. Ctím seriózní jednání.

Na telefonické dotazy odpovídám mezi 9:00 a 19:00 hodinou SEČ, na písemné pak nejdéle do 48 hodin. 

 


Předem děkuji za respektování mých výše uvedených obchodních podmínek, romanicus. 

 

  

+420 773 009 393                romanicus@tiscali.cz

 

 

Kontaktní adresa (místo podnikání):

Trnová čp. 117

252 10  Trnová

pošta Mníšek pod Brdy 

 

 

Sídlo podnikání: Trnová čp. 26, 252 10  Trnová, pošta Mníšek pod Brdy

IČ: 70773009, u živnostenského úřadu města Černošice

 

 

 

Most important informations for abroad customers in English are translated downside:

 

* Terms and Conditions *

 

(Note: Figures in brackets "/" express my internal item number.)


Before you bid, carefully read the description! If you would like to ask for additional information, please feel free to contact me. If you do not have a real interest in the auction, do not bid in auction.

For users with zero commentary: Call for confirmation of interest via e-mail, please, otherwise bid automatically canceled.

Please make payment within 7 days on my bank account (107-3363320277/0100) or PayU system or cash sent to my address by valuable letter, eventually. Always present a variable number of transactions, please. Personal takeover is also possible by previous agreement, as the wait for the payment a little time longer (because of vacation , illness, further auctioning , etc.) Attention: I do not accept any other payment terms! (For example Moneygram, PayPal etc.) 

(For the abroad customers: Exceptions may be via Western Union, but only if the purchase is not less than CZK 5.000,- in summary. The limit is set in relation to the cost of picking up the money for me.) 

 

After receipt of the funds, I send the goods immediately to your address from the form of transport and payment.

Price under " abroad " is valid only for SVK . Shipping to other Countries by Czech Post tariff, or via individual agreement.

I apply the winner in my auctions, after the purchase fill in form of transport and payment in Aukro always. I use Aukro program sales manager, where not completing the form may cause a significant delay shipment of goods. 

 

I send my answer to your written question within 48 hours. 

 

Thank you in advance for respecting my aforementioned business conditions, romanicus.


Přidáno 2014-07-20 11:50

známka je opatřena značkou falzum,na fotce není vidět. Prodávám jako falzum,ke studijním účelům nebo sběratelskou zajímavost bez nároku na pravost a záruky.

Právě na Aukru - doporučeno

Další nabídky v archivu

Opravdu chcete náhlasit nabídku s číslem 4433568755 jako závadnou?
Titulek nabídky: ČSR 1 - 1932 HRADY, NEVYDANÉ MEZIARŠÍ !!! ZT /X27/